top of page

Enkele praktische informatie over de inrichting van onze praktijk

Tarieven

De artsen van Spectrum zijn geconventioneerd en geaccrediteerd. Dit houdt in dat wij de officiële tarieven respecteren, zoals jaarlijks vastgesteld door het RIZIV, en geen toeslagen rekenen tenzij dit wettelijk is toegestaan.

Consulten dienen ter plaatse te worden betaald, bij voorkeur elektronisch.

U kan onze tarieven hier bekijken.

het GMD

Voor mensen met een Belgische mutualiteit en identiteitskaart is het mogelijk om een Globaal Medisch Dossier (GMD) af te sluiten. Uw arts beheert dan uw medisch dossier in België en u krijgt een hogere terugbetaling per consultatie.

Voorschriften

Voor het voorschrijven van medicijnen en voor kinesitherapie dient u altijd een consult te boeken

_DSC3125.jpg
_DSC3022.jpg

Wie kan er bij ons komen
en waarvoor?

Alle patiënten van alle leeftijden zijn welkom. We doen zoveel mogelijk zelf en verwijzen zo nodig door naar de specialist. Onze artsen zijn erkend door het OCMW en het leger. Voor mensen met een omniostaatstatus hanteren wij altijd de derdebetalerregeling. Al onze artsen werken volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en hanteren altijd de meest recente wetenschappelijke richtlijnen. Wij spreken Nederlands, Frans en Engels.

Laboratoriumtests

U kunt bij Spectrum terecht voor bloed- en urineonderzoek, uitstrijkjes en soa-onderzoeken. Deze worden verwerkt door Medisch Laboratorium Medina Groot-Bijgaarden. U ontvangt uw uitslag via hun iPatient-platform waar u moet inloggen met uw rijksregisternummer. Voor dringende resultaten kunt u ook telefonisch gecontacteerd worden. Sommige tests duren langer om uit te voeren. Ook zal uw arts soms aanvullende onderzoeken vragen als blijkt dat er een abnormale waarde in uw bloed wordt gevonden. Dit kan enige vertraging in de resultaten veroorzaken. Heb je na een week nog niets van ons gehoord? Bel ons tijdens kantooruren en wij informeren u over de resultaten.
Belangrijk: U ontvangt achteraf een extra factuur voor de laboratoriumonderzoeken. Uw arts kan u een schatting geven van de extra kosten.

_DSC2870.jpg
_DSC2798.jpg

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen: hoogbejaarden, ernstig zieken, mensen die niet vervoerd kunnen worden, enz.

Kom zoveel mogelijk zelf naar de consultatie, uw arts heeft meer mogelijkheden en materiaal tot zijn beschikking om u goed te helpen. Bovendien ben je sneller aan de beurt en hoef je niet meer thuis te wachten.

Om redenen van tijd kunnen wij slechts bij hoge uitzondering een huisbezoek inplannen. Daarnaast zullen wij alleen huisbezoeken kunnen doen op redelijke loopafstand van de praktijk.

bottom of page