top of page

Tarieven vanaf 01/06/2022

Patiënten verzekerd via een Belgische mutualiteit

Afspraak tussen 08:00 en 18:00                                         101076

                                          Standaard                                     Omnio

Met GMD                                  4€                                                  1€

Zonder GMD                            6€                                            1,50€

Afspraak tussen 18:00 en  21:00                             101076+101113

                                           Standaard                                     Omnio

Met GMD                                  4€                                                  1€

Zonder GMD                      10,50€                                                6€

Patiënten met een privé verzekering (bijvoorbeeld via de Europese Commissie) of met een buitenlandse verzekering:

 

Afspraak tussen 08:00 en 18:00                                                  35€

Afspraak tussen 18:00 en 21:00                                                   39€

Supplementen

Supplementen zijn mogelijk bij bepaalde technische actes, zoals cryotherapie, uitstrijkjes en kleine heelkunde. Hier zullen de conventietarieven zoals bepaald door het RIZIV gevolgd worden. Laboratoriumonderzoeken zijn niet inbegrepen in de consultatieprijs en worden apart gefactureerd.

Uitzonderingen

Militairen, vluchtelingen en mensen die steun krijgen van het OCMW hebben mogelijk recht op een verminderd tarief. Bespreek dit met uw arts.

bottom of page